Danışmanlık

Sigorta konusundaki ilk uygulamalara günümüzden yaklaşık 4.000 yıl kadar önce rastlanmaktadır. İlk kez tanzim edilen sigorta poliçesi ise 14. Yüzyılda “Santa Clara” isimli bir geminin yükünü teminat altına almak için hazırlanan nakliyat sigortası poliçesiydi. 17. Yüzyılın ikinci yarısında sigortacılıkta ihtimal hesaplarının kullanılması ve Londra’ da çıkan bir yangında yüzlerce hane ve kilisenin yanması sonucu Kara sigortaları çalışılmaya başlandı. Günümüzde Sigorta şirketleri gelişen ihtiyaca göre hemen her riski sigortalayabilecek bir konuma ulaşmışlardır.

Bu denli derin bir tarihi olan ve finans biliminin temel üç ayağından biri olan sigorta konusunda faaliyet göstermeyen işletmelerin, Sigorta hizmeti sağlayan şirketler kadar sigortacılığa hakim olamaması anlayışla karşılanabilir. Ancak bu işletmeniz için ihtiyacınız olan en iyi teminatlara sahip olmamanız anlamına gelmemektedir.

Sigorta konusunda sunduğumuz hizmetlerden ilki, ayrıca Reasürans ve Sigorta Brokeri olarak da görev tanımımız, sigorta acentelerinin aksine Sigortalı Temsilcisi olarak sigorta işlemlerinizde yer alıyoruz. Sigorta acenteleri bağlı oldukları sigorta şirketlerinin ürün ve teminatları ile size poliçe hazırlar ve Yasal olarak Sigorta Şirketi Temsilcileri oldukları için bu şirketlerin çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Reasürans ve Sigorta Brokeri olarak Sigortalı, yani sizin temsilciniz olarak hareket ediyoruz. Bağlı olduğumuz sigorta şirketi olmadığı gibi, hem Türkiye’de hem yurt dışındaki tüm teminat sağlayıcı sigorta Şirketleri ile çalışma yürütebilecek Lisanslara sahibiz.

Sadece Türkiye’de değil, uluslararası hazırlanan poliçe, poliçe içindeki teminat ve şartlar ile olası hasar sürecinde de sürecin yönetiminde danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Sigorta poliçelerinizin alımı dönemlerinde, bu poliçelerin incelenmesi, teminatların ve limitlerin değerlendirilmesi, uluslararası kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü ve yurtiçi/yurtdışı geçerliliğinin tespiti konularında hizmet veriyoruz.

Aracılık

İşletmenizi en iyi siz tanıyorsunuz. Ancak işletmenizde karşılaşabileceğiniz riskleri de en iyi biz biliyoruz.

15 yılı geçen tecrübemiz ve sektörel deneyimlerimiz sayesinde işletmenizde karşılaşabileceğiniz ve sigortalanabilecek tüm riskleri sizin için teminat altına alıyoruz. Günümüzde hemen her işletmenin sigorta poliçeleri var ancak alınan teminatlar ya yetersiz limitler içeriyor ya da ihtiyaç duyduğunuz teminat kalemlerinden yoksun hazırlanmakta. Tarfımızdan hazırlanan poliçelerin işletmenizde geçerli tüm iş süreçlerini kapsayacak ve en iyi limtlerle hazırlanacağı konusunda sizi temin ederiz. Şahin Reasürans ve Sigorta Brokerliği olarak tıpkı işletmenizin muhasebe, hukuk departmanları gibi sigorta departmanı olarak çalışmamızı yürütüyor, hazırlanan alternatif prim, şirket ve teminatları sizlere sunuyor ve en doğru poliçeyi satın almanız için size yol gösteriyoruz.

Risk Analiz ve Ekspertiz Hizmetleri

İhtiyacınız halinde işletmeniz ve iş süreçlerinizi değerlendiriyor, sigortalanması gereken riskleri size sunuyoruz. Ayrıca hasar süreçleriniz de Yerli ve Yabancı konusunda uzman Eksperler ile hasarlarınızın tespiti, tanzim sürecinin de en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlıyoruz.